Köttguide - Fettmarmoreringsskala

Fettmarmoringsskala (Mbs)

Vi på The Fat Cow älskar fett kött, marmorerat kött. (vi heter trots allt The Fat Cow av en anledning). Men är det skillnad på kött och kött och fettmarmoreringsgradering?

Fettmarmoreringsskalan MBS (eller BMS) står för Marble Beef Score (eller Beef Marble Score) och är enkelt översatt till svenska "Fettmarmoreringsskala".

 

 

För att kunna jämföra kött och fetthalt från olika ursprung och länder så hänvisar vi till Fettmarmoreringsskalan. MBS mäter helt enkelt graden av intramuskulärt fett i köttet. Nivån på fettet som sitter inuti köttet, intramuskulärt och inte fettet som sitter utanför köttet.

Vi använda MBS-skalan för att få en universell skala som vi kan infoga de olika nationella skalorna i. Kortfattat kan vi med MBS-skalan beskriva köttets fettmarmorering och sedan jämföra det med en annan köttprodukts fettmarmorering. Och desto högre poäng i MBS skalan desto fetare och godare är köttet. Det är ju bra att kunna vända tillbaka och få chansen att köpa lika gott och saftigt kött om och om igen. Då är det bra att veta vilken MBS man gillar.

MBS-skalan går från 0 (lägsta nivå) till 12, vilket är den högsta nivån av fettmarmorering. Vi får allt vårt kött, dvs nötkött graderat enligt denna skala. Ett exempel kan vara "American Entrecote MBS: 3-5". Det betyder att köttets fettmarmorering ligger inom nivå 3 till 5.

 

 

Generellt kan man säga att ju högre fettmarmoreringsnivå desto högre pris på köttet. Det finns alltid undantag, men det kan sägas generellt. Utöver ett högre pris innebär högre fettmarmorering även en saftigare och mjukare konsistens på köttet. Exempel på mycket fettrik marmorering är Wagyu och KOBE-Wagyu kött från Japan.

Varför blir köttet dyrare med en hög MBS? Många faktorer spelar in, givetvis, men man kan säga att nötkött och djuren med hög marmorering lever lite längre innan de slaktas, de äter mer mat och äter ofta korn och annan fet mat vilket gör att köttet blir dyrare. Lever längre, mindre avsättning för bonden samt äter mer - dyrare att fodra ut. Bonusen är ett godare, saftigare och smakrikare kött!

 

 

Alla våra nötköttsprodukter är graderade med en MBS gradering och för att göra det tydligt – det är inte vi på TheFatCow som sätter graderingen, det gör slakteriet. I vissa fall skickas även köttet vidare till ett laboratorium för bedömning, oftast när det gäller wagyukött (även för att kontrollera DNA)