Ehandelscertifiering

certifierad ehandel
Vi är nu godkända av Certifierad e-handel i Sverige. Vi har valt att bli certifierade för att visa att vi är en seriös e-handelsplattform som följer alla gängse regler och förordingar i Sverige. Vårt arbete och vår mission är långsiktig och vi vill vara transparenta mot marknaden och visa vår seriositet. 
Man kan alltid lita på www.thefatcow.se