Återköp

Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta The Fat Cow kundtjänst omedelbart på info@thefatcow.se. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. The Fat Cows ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.  Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja Kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av dagligvaror/färskvaror från The Fat Cow eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits. Om  Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett meddelande till info@thefatcow (till exempel per brev eller e-post) om att Kunden vill utnyttja ångerrätten eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till: info@thefatcow.se