Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga för alla som genomför köp av varor och tjänster från The Fat Cow. Kunden godkänner dessa villkor samt The Fat Cows integritetspolicy i samband med köp via Webbsidan. Genom att godkänna The Fat Cows villkor verifierar kunden att hen har fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. The Fat Cow accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. The Fat Cow förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning om kunden nekas att genomföra köpet av The Fat Cows betalningsförmedlare, att The Fat Cow misstänker att kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller det finns andra sakliga skäl. I det fall en person måste ha förmyndares samtycke för att kunna registreras som kund på The Fat Cow måste samtycke lämnas av förmyndare till The Fat Cow före registrering genom att kontakta kundtjänst (se Webbsidan för kontaktinformation).

The Fat Cow reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående om en vara finns i lager. The Fat Cow har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris (eller antal produkter för angivet pris) har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer The Fat Cow att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset (eller antalet) fram till dess att Kundens order har påbörjat att plockas och i det fall godkännande ej erhålls ha rätt att ta bort varan från Kundens order. All bildinformation på Webbsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. The FatCow ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från The Fat Cow.