Kjøttguidespill

Viltkjøtt er ifølge den aksepterte köttgudein ville dyr som lever i svenske skoger og landskap som jages i den regulerte jaktsesongen. Selv dyr som er oppdrettet frittlevende i innhegninger, noe som er godkjent av fylkesnemnda, regnes som vilt dersom de ikke støttes i større grad. Det meste av svensk viltkjøtt kommer fra elg, villsvin, hjort og rådyr. Viltkjøtt har blitt mer og mer populært, kanskje på grunn av begrenset tilgjengelighet. Selvfølgelig er det viltkjøtt som kommer fra utenfor de svenske skogene, f.eks New Zealand, som er verdenskjent for viltkjøttet sitt.  

TIL GRILLING OG STEKING