Gjenkjøp

Hvis det er en feil med en vare eller hvis en vare mangler, må Kunden kontakte The Fat Cow kundeservice umiddelbart på info@thefatcow.se. Hvis en vare mangler eller er skadet, vil feil vare bli kreditert. The Fat Cows ansvar er begrenset til verdien av varene, samt eventuelle returkostnader. Refusjon vil skje innen 30 dager. Tilbakebetalingen vil skje til Kunden via betalingsmåten som Kunden valgte, forutsatt at det ikke er inngått annen avtale eller at det er hindringer for slik refusjon. I henhold til gjeldende forbrukervernlovgivning har kunden rett til å angre kjøpsavtalen (bruke kundens angrerett) innen 14 dager fra den dagen kunden mottar produktet, eller en vesentlig del av det. Angreretten gjelder imidlertid ikke ved kjøp av dagligvarer/ferskvarer fra The Fat Cow eller i andre situasjoner hvor det er uttrykkelig unntak etter gjeldende forbrukervernlovgivning. Angreretten gjelder under forutsetning av at varene er i vesentlig uendret stand og at ingen forsegling er brutt. Dersom Kunden ønsker å benytte seg av angreretten, er det tilstrekkelig at Kunden sender melding til info@thefatcow (for eksempel per brev eller e-post) om at Kunden ønsker å benytte angreretten eller at Kunden sender varene tilbake før fristens utløp. Melding om bruk av angreretten sendes til: info@thefatcow.se