Som regel

Disse generelle vilkårene og betingelsene (“Vilkårene”) gjelder for alle som kjøper varer og tjenester fra The Fat Cow. Kunden godtar disse vilkårene og The Fat Cows personvernpolicy i forbindelse med kjøp via Nettstedet. Ved å akseptere The Fat Cows vilkår og betingelser bekrefter kunden at han har fylt 18 år, er myndig og har fulle juridiske rettigheter til å inngå avtale med en annen part. I følge svensk lov aksepterer ikke The Fat Cow kredittkjøp for personer under 18 år. The Fat Cow forbeholder seg retten til i enkeltsaker å avslå eller endre en kundes bestilling dersom kunden nektes å gjennomføre kjøpet av The Fat Cows betalingsformidler, at The Fat Cow mistenker at kunden har oppgitt uriktige personopplysninger eller det foreligger andre faktiske forhold. grunner. I tilfelle at en person må ha foresattes samtykke for å bli registrert som kunde hos The Fat Cow, må samtykke gis av vergen til The Fat Cow før registrering ved å kontakte kundeservice (se Nettside for kontaktinformasjon).

Feitekua tar forbehold om sluttsalg og eventuelle bilde- og skrivefeil på nettsiden, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller innholdsfortegnelsen, feilpriser, feil maksantall ved bestilling av en vare, eller feilinformasjon om en vare. er på lager. The Fat Cow har rett til å korrigere slike feil og til å endre eller oppdatere informasjonen når som helst. Dersom det er lagt inn feil pris (eller antall produkter til spesifisert pris) for en vare Kunden har bestilt, vil The Fat Cow varsle Kunden om dette og avvente Kundens godkjenning av korrigert pris (eller antall) til Kundens ordre har begynt å plukkes og, i tilfelle godkjenning ikke oppnås, har rett til å fjerne varen fra Kundens bestilling. All bildeinformasjon på nettsiden må kun ses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner kan ikke garanteres å representere antallet varer kunden vil motta eller det nøyaktige utseendet, funksjonene eller opprinnelsen til varen. FatCow er ikke ansvarlig for informasjon inkludert bilder på nettstedet som kommer fra tredjeparter. Informasjonen er beskyttet av blant annet immaterielle rettigheter og markedslover. Dette betyr at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig godkjenning fra The Fat Cow.