Varumärke - Himmerlandskød

Varumärke - Himmerlandskød

Himmerlandskød — 100% Dansk — 100% Nærvær

100% Danskt - 100% kontroll

Himmerland är stolta över att berätta hur de arbetar, hur de gör och vad de säger i sin kommunikation.. Det är avgörande att du kan lita på allt de säger och att kvaliteten är högklassig och jämn - alltid.  Man vill leva upp till och överträffa de förväntningar som deras kunder har på produkten.  Dessa är några av de alnedningar varför Himmerland alltid arbetar nära marknaden och sina kunder

100% Danskt - för oss är det närproducerat

Himmerlands  kött är uteslutande danskt. Djuren föds och växer  hos danska bönder. Djuren slaktas, stycksa ochg trimmas i Danmark i Himmerland. Det faktum att deras kött är 100% danskt betyder att deras djur inte utsätts för långa transporter. Förutom att höja djurens välbefinnande gynnar det också köttets kvalitet.

 

Se våra Himmerlandskød produkter

100% NÄRVARO

Kunderna på marknaden uppskattar  kvaliteten på deras kött, flexibiliteten och deras arbete med att alltid finnas på plats för diskusisoner och lyhördheten . Som Danmarks näst största nötköttsproducent är de inte större än det faktum att personlig service och yrkeskunskap fortfarande är starkt rotad och kännetecknar hela företagets kultur till förmån för deras kunder. Samtidigt är de ett företag i ständig utveckling och de har tillräcklig volym för att kunna betjäna större kunder.

Himmerlands kultur bygger på yrkesstolthet, hantverk och att ett löfte är ett löfte.

Du kan alltid lita på att de levererar det som har bestämts. Därför är nyckeln till deras framgång

 

DANSKT JORDBRUK

Himmerlandskød bidrar till att främja produktionen bland danska jordbrukare, och de har alltid nära kontakt med jordbrukarna. De har en stark lokal bas, och förutom att fokusera på kvalitet, fokuserar de på försäljning av danskt kvalitetskött med tonvikt på livsmedelssäkerhet, djurskydd och spårbarhet.

 

Djurhållning

Alla Himmerlandskød-djur uppföds och produceras under etiska förhållanden. Djuren behandlas enligt principerna för bra jordbruk, vilket innebär att kvalitet och djurskydd beaktas i alla delar av processen och hela vägen från uppfostran till den färdiga produkten.

Deras djur utsätts inte för långa, utmattande transporter. Långa transporter anses  oetiska för djuren och man anser att köttets kvalitet sjunker avsevärt eftersom djuren blir stressade och utmattade och använder sin energi i musklerna innan de slaktas - detta minskar köttets kvalitet avsevärt.

Den korta resan mellan jordbrukare, slakteri och styckning säkerställer inte bara djurs välbefinnande utan också en hög kvalitet för slutprodukten och ger oss alla "en god smak i munnen" på flera sätt.

 

Historia - Mer än 100 års erfarenhet

På Himmerlandskød arbetar de utifrån värdena "sparsamhet", "hårt arbete" och "anständighet". Deras värderingar och historia går tillbaka mer än 100 år, och de har alltid haft deras fötter ordentligt planterade i centrala och norra Jylland, som är ett stort boskapsområde.

Himmerland gör affärer med devisen  ett ord är ett ord, och de har belönats för det genom ett stadigt ökande antalkunder genom åren

Himmerlandskød var ursprungligen fyra välskötta företag: Himmerlandskød, A / S Hjalmar Nielsen, Nordic Beef Hadsund och Kjellerup Eksportslagteri, som 2018 har samlats under ett varumärke - nämligen Himmerlandskød. Idag har de fortfarande de fyra avdelningarna i Farsø, Aalestrup, Hadsund respektive Kjellerup och är Danmarks näst största slakteri och styckningsföretag för nötkött. De har 200 anställda och slaktar 110 000 nötkreatur om året.

I Aalestrup börjar historien redan 1910 med slakteriet Hjalmar Nielsen. Lars Andersen, som för närvarande är VD för Himmerlandskød, tog över Hjalmar Nielsen år 2000. Sedan dess tillkom styckföretaget Himmerlandskød i Farsø 2008 och 2012 utökade Hjalmar Nielsen sin slaktkapacitet med förvärvet av Kjellerup Eksportslagteri. Senast 2016 blev Nordic Beef Hadsund en del av gruppen. Nordic Beef Hadsunds historia börjar också för mer än 100 år sedan, då familjen Svendsen började sälja sin egen gård och sedan dess har efterföljande generationer fortsatt verksamheten.

Idag drivs och ägs Himmerlandskød av familjen Andersen, där alla växte upp med nötkött i blodet, och som därmed är stolta över att säkerställa kvaliteten på det danska nötköttet. Dessutom äger CFO Louise Bondgaard Godsk 10% av Himmerlandskød

 Se våra Himmerlandskød produkter

Fler artiklar

Namishi- Wagyu från Namibia
Kött från Afrika - så gott som gör gott! Det namibiska köket är känt för sitt viltkött men är även...
Svenska grillandslaget + TheFatCow = SANT
Svenska grillandslaget + TheFatCow = Sann grillkärlek Om man säger Grillandslaget så tänker man oavkortat på BBQ, Low & Slow,...